مکمل های ضد سلولیت - CL

مکمل هایی برای درمان های ضد سلولیت و کاهش دهنده که باعث افزایش نتایج و تسهیل نفوذ مواد فعال می شود. درمان برای سلولیت موضعی نشان داده شده است. در درمان‌های کاهش‌دهنده فشرده، توصیه می‌شود قبل از هر ورزش بدنی استفاده شود.

ردیف

مکمل های ضد سلولیت

مقدار

نام تجاری

قیمت (ریال)

مناسب

1

اسید 30%

500ml

Tri-Acids Peeling

21/990/000

کابین

سبد خرید فروشگاه
برای پیدا کردن محصولات خود شروع به تایپ نام آن کنید...